Take advantage of the search to browse through the World Heritage Centre information.

Archaeological Site of Cyrene

Archaeological Site of Cyrene

A colony of the Greeks of Thera, Cyrene was one of the principal cities in the Hellenic world. It was Romanized and remained a great capital until the earthquake of 365. A thousand years of history is written into its ruins, which have been famous since the 18th century.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Site archéologique de Cyrène

Colonie des Grecs de Théra, Cyrène fut l'une des principales villes du monde hellénique. Romanisée, elle resta une grande capitale jusqu'au tremblement de terre de 365. Un millénaire d'histoire est inscrit dans ses ruines, célèbres depuis le XVIIIe siècle.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

موقع شحات (قورينة) الأثري

موقع شحات (قورينة) الأثري كانت شحات مستعمرة للإغريق في جزيرة ثيرا وكانت إحدى مدن العالم الهلّيني الأساسية. وإذ تحولت إلى مدينة رومانية ظلت عاصمة كبيرة حتى زلزال العام 365. وفي ثنايا آثارها التي اشتهرت منذ القرن الثامن عشر يختبئ ألف عام من التاريخ.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

昔兰尼考古遗址

昔兰尼是锡拉岛希腊人的殖民地,是希腊最主要的城市之一,当时已经罗马化。公元365年发生地震之前,它一直都是一个强大繁荣的都市。现在,这片废墟自18世纪以来一直都很有名,它向人们展示着昔兰尼几千年的历史。

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Археологические памятники Кирены

Основанная как колония греками-выходцами из Тиры, Кирена была одним из главных городов древнегреческого мира. Она перешла к древним римлянам и оставалась столичным городом до землетрясения 365 г. В ее руинах, обнаруженных в ХVIII в., отражается история целого тысячелетия.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Sitio arqueológico de Cirene

Colonia de los griegos de Thera, Cirene fue una de las principales ciudades del mundo helénico. Posteriormente romanizada, continuó siendo una gran ciudad hasta el terremoto sobrevenido el año 365. En sus ruinas, célebres desde el siglo XVIII, está escrito un milenio de historia.

source: UNESCO/CPE
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

クーリナの古代遺跡

source: NFUAJ

Archeologische stad Cyrene

Cyrene werd gesticht als een Griekse kolonie van Thera in een gebied waar de Carthaagse invloed doorslaggevend was. Het was een van de belangrijkste steden in de Helleense wereld. Van 631 tot 440 voor Christus was Cyrene een handelscentrum, gelegen in het binnenland, ver weg van de zee en gedomineerd door de dynastie van de Battiadae. Later kreeg het koninkrijk een democratisch regime. Cyrene werd geromaniseerd en bleef een grote hoofdstad tot de aardbeving van het jaar 365 voor Christus. In de ruines van Cyrene is duizend jaar geschiedenis geschreven. Ze zijn sinds de 18e eeuw beroemd.

Source: unesco.nl

top