Stone Town of Zanzibar

Stone Town of Zanzibar

The Stone Town of Zanzibar is a fine example of the Swahili coastal trading towns of East Africa. It retains its urban fabric and townscape virtually intact and contains many fine buildings that reflect its particular culture, which has brought together and homogenized disparate elements of the cultures of Africa, the Arab region, India, and Europe over more than a millennium.

La ville de pierre de Zanzibar

La Ville de pierre de Zanzibar est un magnifique exemple des villes marchandes côtières swahilies d'Afrique de l'Est. Elle a conservé un tissu et un paysage urbains quasiment intacts, et beaucoup de bâtiments superbes qui reflètent sa culture particulière, fusion d'éléments disparates des cultures africaines, arabes, indiennes et européennes sur plus d'un millénaire.

مدينة زنجبار الحجرية

تشكل مدينة زنجبار الحجرية نموذجاً رائعاً من المدن التجارية الساحلية السواحيلية في افريقيا الشرقية. وقد حافظت على نسيج ومنظر مدني لا يزالان على حالهما وعلى أبنية رائعة تروي ثقافتها المميزة القائمة على مزيج عناصر متفاوتة من الثقافة الافريقية والعربية والهندية والأوروبية امتد على أكثر من ألف سنة.

source: UNESCO/ERI

桑给巴尔石头城

在东非斯瓦希里沿岸的贸易城镇中,桑给巴尔石头镇是一个典型代表。它的城市结构和景观至今未变,包括许多反映它独特文化的精美建筑。这些建筑已有了上千年的历史,它们被建造在一起,从而使非洲、阿拉伯、印度、欧洲这些风格迥异的文化因素融为一体。

source: UNESCO/ERI

«Каменный город» в Занзибаре

«Каменный город» в Занзибаре – это прекрасный пример прибрежного торгового города народа суахили в Восточной Африке. Он сохранил свою городскую застройку и облик в почти нетронутом виде и имеет много прекрасных зданий, отражающих особенности этой цивилизации, которая в течение более чем тысячелетия вбирала в себя и объединяла элементы культур Африки, Арабского региона, Индии и Европы.

source: UNESCO/ERI

Ciudad de piedra de Zanzíbar

La ciudad de piedra de Zanzíbar es un magnífico ejemplo de las ciudades comerciales swahilíes del litoral del África Oriental. Ha conservado su tejido y paisaje urbanos prácticamente intactos, así como muchos edificios soberbios que ponen de manifiesto la peculiar cultura de la región, en la que se han fundido y homogeneizado a lo largo de más de un milenio elementos muy diversos de las civilizaciones de África, Arabia, la India y Europa.

source: UNESCO/ERI

ザンジバル島のストーン・タウン
ザンジバルのストーン・タウンは東アフリカのスワヒリ族の海岸交易都市の様子をよく表している。都市構造や都市の景観は実際、人に荒らされておらず、その独特な文化を反映しており、1,000年以上に及ぶアフリカ、アラビア、インド、そしてヨーロッパの文化の異なる要素がまじわり、調和している。

source: NFUAJ

Stenen stad Zanzibar

De Stenen stad Zanzibar is een mooi voorbeeld van een Swahili-handelsstad. De heersende islamitische dynastie en aanwezige buitenlandse kooplieden werden erg welvarend en verrijkten de stenen stad met paleizen en fraaie herenhuizen. Deze hadden een verscheidenheid van stijlen en tradities, maar werden samengevoegd en gehomogeniseerd tot de karakteristieke Swahili-architectuur. In de 19e eeuw werd deze Swahili-traditie overweldigd door nieuwe stijlen, onder andere de Minaret Moskee dateert uit deze periode. Zanzibar is van grote symbolische betekenis voor de bestrijding van de slavernij. Het was een van de belangrijkste slavenhandelhavens in Oost-Afrika, maar ook de basis van waaruit tegenstanders, zoals David Livingstone, hun campagne voerden.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Arabic
  • Chinese
  • Russian
  • Spanish
  • Japanese
  • Dutch
Stone Town - Former Ishnashri Dispensary © UNESCO
Statement of Significance

Criterion ii : The Stone Town of Zanzibar is an outstanding material manifestation of cultural fusion and harmonization.

Criterion iii : For many centuries there was intense seaborne trading activity between Asia and Africa, and this is illustrated in an exceptional manner by the architecture and urban structure of the Stone Town.

Criterion vi : Zanzibar has great symbolic importance in the suppression of slavery, since it was one of the main slave-trading ports in East Africa and also the base from which its opponents such as David Livingstone conducted their campaign.