Copyright: © Archivo Turismo da Coruña
Author: Archivo Turismo da Coruña
Image Source: Archivo Turismo da Coruña

Size:
500px by 327px
4.23cm by 2.77cm

Read Copyright Terms