Copyright: © Archivo Turismo da Coruña
Author: Archivo Turismo da Coruña
Image Source: Archivo Turismo da Coruña

Size:
345px by 500px
2.92cm by 4.23cm

Read Copyright Terms