Copyright: © Archivo Turismo da Coruña
Author: Archivo Turismo da Coruña
Image Source: Archivo Turismo da Coruña

Size:
500px by 333px
4.23cm by 2.82cm

Read Copyright Terms