English Français

Art rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule Ibérique

Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula

The late prehistoric rock-art sites of the Mediterranean seaboard of the Iberian peninsula form an exceptionally large group. Here the way of life during a critical phase of human development is vividly and graphically depicted in paintings whose style and subject matter are unique.

Art rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule Ibérique

Ces sites d'art rupestre de la fin de la préhistoire, sur les bords méditerranéens de la péninsule Ibérique, constituent un ensemble d'une taille exceptionnelle qui décrit le mode de vie, à une phase critique du développement humain, de manière vivante et graphique dans des peintures uniques par leur style et leur sujet.

فنّ صخري في حوض البحر الأبيض المتوسط لشبه الجزيرة الإسبانيّة

تشكّل مواقع الفنّ الصخري التي ترقى إلى نهاية العصر الحجري والواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسّط لشبه الجزيرة الإسبانيّة مجموعةً ذات حجمٍ استثنائي تصف نمط العيش في مرحلةٍ حساسةٍ من النمو البشري وذلك وصفاً حيّاً وبيانيّاً في رسوم فريدةٍ لناحية الأسلوب والموضوع.

source: UNESCO/ERI

伊比利亚半岛地中海盆地的石壁画艺术

伊比利亚半岛地中海盆地的史前晚期石壁画艺术遗址形成了一个独特的大规模壁画群。人类发展中一个至关重要时期的生活方式被生动形象地描于石壁画之中。这些石壁画无论从风格还是从主题来评价,都是世界独一无二的。

source: UNESCO/ERI

Наскальная живопись в средиземноморской части Пиренейского полуострова

В средиземноморской части Пиренейского полуострова сконцентрировано очень большое число объектов наскального искусства, относимых к позднему доисторическому периоду. В росписях, стиль и содержание которых признаны уникальными, наглядно и убедительно отражается образ жизни человека той переходной эпохи.

source: UNESCO/ERI

Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica

Situados a lo largo del litoral mediterráneo de la Península Ibérica, estos sitios de arte rupestre datan del final de la Prehistoria. Constituyen un conjunto de excepcional envergadura, en el se muestra de forma vívida una etapa crucial del desarrollo del ser humano mediante pinturas que, por su estilo y temática, son únicas en su género.

source: UNESCO/ERI

イベリア半島の地中海入り江のロック・アート
スペイン東部、イベリア半島の地中海海岸線の盆地に集積している先史時代末期の岩壁画は、ヨーロッパにおける最大の壁画群である。人類文化の黎明期における生活様式が、様々な主題を通して生き生きと描かれている。この東イベリアの岩壁画群に描かれている一連の主題や用いられている技術を検証してみると、他のヨーロッパや北アフリカの岩壁画とは異なったものであると考えられ、詳しい解明が待たれている。

source: NFUAJ

Rotskunst van het Middellandse Zeegebied op het Iberisch schiereiland

De laat-prehistorische muurschilderingen in het Middellandse Zeegebied van Oost-Spanje vormen de grootste groep rotskunst in Europa. Ze geven een uitzonderlijk beeld van het menselijk leven in een belangrijke periode in de menselijke culturele evolutie. De rotstekeningen zijn qua stijl en onderwerp uniek. De overheersend gebruikte kleur is rood, in verschillende tinten, zwart in mindere mate en wit wordt gebruikt in bepaalde gebieden. De scènes vormen de eerste overleveringen in de Europese prehistorie en tonen een aantal verschillende gebieden. Zo zijn er jaagactiviteiten te zien, verzamelactiviteiten (bijvoorbeeld van honing), afbeeldingen van gevechten en scènes van het dagelijkse, huiselijke leven.

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
Pietat d'Ulldecona, détail de l'Abric numéro 1 © calBenido
Justification d'inscription

Critère (iii) : L’ensemble de peintures rupestres de la fin de la préhistoire situé dans le bassin méditerranéen de l’Espagne orientale est le plus grand groupe de sites d’art rupestre que l’on puisse trouver en Europe, et il offre un portrait exceptionnel de la vie de l’homme dans une période essentielle de l’évolution culturelle humaine.