English Français

Village historique d’Holašovice

Holašovice Historic Village

Holašovice is an exceptionally complete and well-preserved example of a traditional central European village. It has a large number of outstanding 18th- and 19th-century vernacular buildings in a style known as 'South Bohemian folk Baroque', and preserves a ground plan dating from the Middle Ages.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Village historique d’Holašovice

Holašovice est un exemple exceptionnellement complet et bien conservé de village traditionnel d'Europe centrale, contenant un grand nombre d'édifices vernaculaires de grande qualité des XVIIIe et XIXe siècles dans un style dit « baroque populaire du sud de la Bohême », et disposés selon un agencement datant du Moyen Âge.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

محمية قرية هولاشوفيتسه التاريخية

تشكل قرية هولاشوفيتسه نموذجاً فريداً متكاملاً ومحفوظاً للقرية التقليدية في اوروبا الوسطى، وهي تحوي عدداً كبيراً من الأبنية المحلية الرفيعة المستوى التي يعود تاريخها الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وفق طراز يعرف "بالباروك الشعبي الخاص بجنوب بوهيميا" والمبنية حسب تنظيم يعود الى القرون الوسطى.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

霍拉索维采古村保护区

霍拉索维采是完好保存的中欧传统村落的一个罕见标本,拥有许多18和19世纪的杰出本土建筑,采用了著名的“南波斯米亚民间巴洛克风格”(South Bohemian folk Baroque),另外保存有一张始自中世纪的珍贵平面图。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Историческая деревня Голешовице

Голешовице – это исключительно целостный и хорошо сохранившийся образец традиционной центральноевропейской деревни. Здесь находится много выдающихся сельских зданий XVIII-XIX вв. в стиле, известном как "южно-чешское народное барокко", а также сохранилась средневековая планировка.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Reserva de la aldea histórica de Holašovice

Holašovice es un ejemplo excepcionalmente completo de aldea tradicional de Europa central en admirable estado de conservación. Posee un gran número de edificios notables de los siglos XVIII y XIX construidos en el estilo autóctono denominado “barroco popular del sur de Bohemia”. La aldea ha conservado su trazado original que data de la Edad Media.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ホラショヴィツェの歴史地区
南ボヘミアの中心部に位置するホラショヴィツェは、中央ヨーロッパの伝統的な村落をきわめて完全に、かつ良好な状態で保存してきた良い例証である。そこには南ボヘミアのフォーク・バロックとして知られる、18~19世紀の固有の建築様式を持つ建造物が数多く保存されており、その原型は中世にまで遡ることができる。現時では120棟の民家や23の農場の付属建造物が、当時の特徴をよく示している。

source: NFUAJ

Historisch dorpsreservaat Holašovice

Holašovice is een goed bewaard gebleven traditioneel Centraal-Europees dorp. De nederzetting werd opgericht in de periode van grootschalige kolonisatie van de grensregio's van Bohemen in de eerste helft van de 13e eeuw. Het historisch reservaat bestaat uit het oorspronkelijke dorp: 23 boerderijen die beschermd zijn als architecturale monumenten, hun schuren, stallen en tuinen, ook wel Tofts genoemd. De plattegrond dateert uit de middeleeuwen. De huizen dateren uit de 18e en 19e eeuw. De gebouwen zijn ontworpen in een stijl kenmerkend voor de regio, de ‘Zuid-Boheemse volksbarok’.

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
Village historique d’Holašovice (République tchèque) © UNESCO
Justification d'inscription

Critère (ii) : Holasovice est d’une importance toute particulière en ce qu’il représente la fusion de deux traditions architecturales vernaculaires créant un style exceptionnel et durable, le « baroque populaire » de la Bohème du Sud.

Critère (iv) : L’exceptionnelle intégrité et la parfaite préservation d’Holasovice et de ses édifices en font un exemple remarquable d’installation rurale traditionnelle en Europe centrale.