English Français

Forges d'Engelsberg

Engelsberg Ironworks

Sweden's production of superior grades of iron made it a leader in this field in the 17th and 18th centuries. This site is the best-preserved and most complete example of this type of Swedish ironworks.

Forges d'Engelsberg

Ce site est l'exemple le plus complet et le mieux préservé des fonderies suédoises dont la production de fer de haute qualité assura à la Suède la première place dans ce secteur aux XVIIe et XVIIIe siècles.

مسابك انغلسبورغ

يجسّد هذا الموقع النموذج الأكمل والأسلم حالاً للمسابك السويدية التي وضعت البلاد بفضل انتاجها العالي الجودة في المرتبة الاولى في هذا القطاع على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر.

source: UNESCO/ERI

恩格尔斯堡铁矿工场

17世纪和18世纪时期,瑞典生产的铁是一流产品,在全世界同行业中处于领先位置。恩格尔斯堡铁矿工场是瑞典铁矿工场保存最好最完整的范例。

source: UNESCO/ERI

Железоделательный завод Энгельсберг

Производство в Швеции высококачественного железа сделало ее лидером в данной области в XVII-XVIII вв. Завод Энгельсберг является наиболее целостным и хорошо сохранившимся образцом железоделательных производств в Швеции.

source: UNESCO/ERI

Forjas de Engelsberg

Engelsberg es el sitio mejor conservado y el ejemplo más completo de las fundiciones de hierro de alta calidad que le valieron a Suecia el primer puesto en este sector de producción en los siglos XVII y XVIII.

source: UNESCO/ERI

エンゲルスベリの製鉄所

source: NFUAJ

Hoogovens van Engelsberg

Zweden was in de 17e en 18e eeuw economisch leider op het gebied van ijzerproductie vanwege hun superieure ijzerkwaliteit. De hoogovens van Engelsberg zijn het beste voorbeeld van een Zweedse fabriek die superieur ijzer produceerde via primitieve smeltovens. In de 13e eeuw begonnen lokale boeren met erts winnen en smelten. De introductie van het waterwiel als ovenaandrijving leidde tot de snelle ontwikkeling van de ijzerindustrie. De eerste ijzersmederij in Engelsberg ging eind 16e eeuw in bedrijf. Er zijn meer dan 50 gebouwen bewaard gebleven. Hieronder vallen de technische installaties, maar ook administratieve en residentiële gebouwen voor leidinggevenden en werknemers, waaronder die van de bijbehorende boerderij.

Source : unesco.nl

  • Anglais
  • Français
  • Arabe
  • Chinois
  • Russe
  • Espagnol
  • Japonais
  • Néerlandais
Forges d'Engelsberg © Jürgen Howaldt