English Français

Villa Adriana (Tivoli)

Villa Adriana (Tivoli)

The Villa Adriana (at Tivoli, near Rome) is an exceptional complex of classical buildings created in the 2nd century A.D. by the Roman emperor Hadrian. It combines the best elements of the architectural heritage of Egypt, Greece and Rome in the form of an 'ideal city'.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Villa Adriana (Tivoli)

Ce complexe exceptionnel d'édifices classiques, créé au IIe siècle par l'empereur romain Hadrien, reproduit les meilleurs éléments des cultures matérielles d'Égypte, de Grèce et de Rome sous la forme d'une « cité idéale ».

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

فيلاّ أدريانا (تيفولي)

تمثل هذه المجموعة من النصب الكلاسيكية التي أنشأها الامبراطور الروماني "هادريان" أفضل عناصر الحواضر المادية في مصر، واليونان وروما بشكل "مدينة فاضلة".

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

提沃利的阿德利阿纳村庄

阿德利阿纳村庄位于罗马附近的提沃利,是公元2世纪时由罗马帝国国王哈德里亚所建造的一处卓越的古典建筑群。它用“理想城市”的形式规划建设,综合利用了古埃及、希腊、罗马建筑遗产中的最佳元素。

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Вилла Адриана в Тиволи

Вилла Адриана (в Тиволи вблизи Рима) – это выдающийся комплекс классических зданий, созданных во II в. при этом древнеримском императоре. Вилла объединяет лучшие элементы архитектурного наследия Египта, Греции и Рима, придавая им форму «идеального города».

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Villa Adriana (Tívoli)

Situada en Tívoli, no lejos de Roma, la Villa Adriana es un magnífico conjunto de edificios clásicos construidos por orden del emperador Adriano en el siglo II, que combinan los mejores elementos del legado arquitectónico de Egipto, Grecia y Roma, formando una especie de “ciudad ideal”.

source: UNESCO/ERI
Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

ヴィッラ・アドリアーナ(ティヴォリ)
ローマの東方約30kmのラツィオ州ティボリは古代からのローマ人の別荘地であった。ヴィッラ・アドリアーナは紀元2世紀のローマ皇帝ハドリアヌスの別荘。彼は帝国を巡検中見聞したエジプト、ギリシア、ローマなどの優れた建造物を再現して、「理想の都市」を築こうとした。ゲルマン人により破壊され、やがて忘却されていったが、イタリア統一後、本格的に発掘された。今なお周囲の自然とあいまって、古代の夢を彷彿させる。

source: NFUAJ

Villa Adriana (Tivoli)

De Villa Adriana in Tivoli, is een meesterwerk dat op een unieke manier de hoogste materiële uitingen van de culturen in het Middellandse Zeegebied en die uit de oudheid bijeenbrengt. Onderzoek naar de monumenten speelde een cruciale rol in de herontdekking van elementen uit de klassieke architectuur door architecten in de Renaissance- en Barokperiode. De villa heeft grote invloed gehad op veel 19e en 20e -eeuwse architecten en ontwerpers. Het is een buitengewoon complex van klassieke gebouwen, in de 2e eeuw gebouwd door de Romeinse keizer Hadrianus. Het complex combineert de beste elementen van architecturale overlevering uit Egypte, Griekenland en Rome in een ‘ideale stad’.

Source: unesco.nl

  • English
  • French
  • Arabic
  • Chinese
  • Russian
  • Spanish
  • Japanese
  • Dutch
Villa Adriana (Tivoli) © OUR PLACE The World Heritage Collection
Justification for Inscription

Criteria (i) and (iii): The Villa Adriana is a masterpiece that uniquely brings together the highest expressions of the material cultures of the ancient Mediterranean world.

Criterion (ii): Study of the monuments that make up the Villa Adriana played a crucial role in the rediscovery of the elements of classical architecture by the architects of the Renaissance and the Baroque period. It also profoundly influenced many 19th and 20th century architects and designers.